ग्रामपंचायत घरकुल यादी 2024-25 जाहीर यादी डाउनलोड करा मोबाईल मध्ये

प्रधानमंत्री आवास योजना 2023 ग्रामीण अंतर्गत ग्रामपंचायत घरकुल यादी कशी पहावी. मोबाईलमध्ये घरांची यादी कशी डाउनलोड करावी. त्याची संपूर्ण माहिती आपण पाहू. त्यासाठी खालील माहिती पहा.

घरकुल यादी 2024 प्रधान मंत्री आवास योजना यालाच आपण प्रधानमंत्री घरकुल योजना म्हणतो.

यादीत नाव पाहा 

 

याला म्हणतात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) योजना 1 एप्रिल 2016 पासून सुरू करण्यात आली आहे.

 

या योजनेअंतर्गत गरीब लाभार्थी कुटुंबांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी शासनाकडून मदत केली जाते.

 

घरकुल योजनेंतर्गत यापूर्वी 70,000 हजार रुपये मिळाले होते. मात्र ती आता 1.20 लाख रुपये करण्यात आली असून ती लाभार्थी कुटुंबांना देण्यात आली आहे.

 

तर आपण आज पाहणार आहोत. तुमच्या गावातील प्रधानमंत्री आवास योजना
‘घरकुल यादी’ मोबाईलमध्ये कशी तपासायची

Leave a Comment