Crop Insurance Allotment Farmers 2023

पीक विमा वाटप शेतकरी, पीक विम्याचे वाटप सुरू झाले आहे, पहा तुम्हालाही पीक विमा मिळेल का?

तर शेतकरी मित्रांनो या कंपनीद्वारे HDFC ERGO ने खालील जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम वितरीत करण्यास सुरुवात केली आहे, जर तुमचा जिल्हा खालील यादीमध्ये समाविष्ट असेल तर तुम्हाला लवकरच तुमच्या खात्यात 2023 ची खरीप पीक विमा रक्कम वितरीत केली जाईल. . HDFC ERGO पीक विमा जिल्ह्यांची यादी

या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळत आहे


येथे पहा

  • पुणे
  • धूळ
  • रायगड
  • संभाजीनगर
  • भंडारा
  • अकोला
  • हिंगोली