तुमच्या बँक खात्यात आले का 2000 हजार रुपये तात्काळ चेक करा

 • सर्वप्रथम पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट जा. हि आहे – https://pmkisan.gov.in/
  वेबसाइट ओपन झाल्यानंतर Farmers Corner मधील BENIFICIARY LIST या पर्यायावर क्लिक करावे.
  आता तुम्हाला ज्या गावामधील पात्र लाभार्थ्यांची यादी पाहायची असेल ते गाव निवडा.

तुमच्या बँक खात्यात आले का

2000 हजार रुपये तात्काळ चेक करा

 • त्यानंतर तुमचा जिल्हा, तालुका आणि तुमचे गाव निवडून Get Report या बटणावर क्लिक करा.
  तुमच्या गावातील पीएम किसान योजनेच्या 13 व्या हप्त्याची पात्र लाभार्थ्यांची यादी दिसेल.
 • सर्वप्रथम पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट जा. हि आहे – https://pmkisan.gov.in/
  वेबसाइट ओपन झाल्यानंतर Farmers Corner मधील BENIFICIARY LIST या पर्यायावर क्लिक करावे.
 • आता तुम्हाला ज्या गावामधील पात्र लाभार्थ्यांची यादी पाहायची असेल ते गाव निवडा.
 • त्यानंतर तुमचा जिल्हा, तालुका आणि तुमचे गाव निवडून Get Report या बटणावर क्लिक करा.
  तुमच्या गावातील पीएम किसान योजनेच्या 13 व्या हप्त्याची पात्र लाभार्थ्यांची यादी दिसेल.