Crop Insurance 2023 : दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 14 हजार रुपये मिळतील यादीत आपले नाव पहा

Crop Insurance 2023 पीक विमा
वरील जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून शासनाने प्राधिकृत केलेल्या शासनाकडून नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे, त्या जिल्ह्यांचा Crop Insurance  तपशील आपण पाहू शकतो.

यादीत तुमचे नाव पाहण्यासाठी

येथे क्लिक करा 

यासाठी तुम्ही Crop Insurance कोरी लिंक दिली असेल तर त्यावर जाऊन महाराष्ट्रातील Crop Insurance दहा जिल्ह्यांतील नुकसान भरपाईची यादी पाहू शकता.